Zpráva z cesty (Září 2007)

icon.obalkaV minulém roce jsem měl možnost spolu s“ bratřími v Pánu Ježíši“ navštívit slovenský evangelický sbor v Rumunsku.

Nejednalo se však o obyčejnou partnerskou návštěvu, ale o odborně zaměřenou pomoc.

Navštívený sbor vede pastor Juraj Dušan Vanko, který již několikrát navštívil Slezsko, včetně X-campu.

Zhruba před 200 léty se zde do oblasti Banátu přistěhovali Slováci a trochu jižněji i Češi. Založili sbory a oslavovali Pána Ježíše Krista. Minulá doba však nepřála rozvoji vnitřního misijního hnutí, jak to známe u nás. Sborové objekty jsou často v dezolátním stavu a je nutné provézt jejich opravy. Fyzický stav budov je však často i obrazem duchovního stavu jednotlivých sborů. Potenciálně zde existuje velké misijní pole bez podstatné jazykové bariéry.

Několikaletá spolupráce se zborem v Butinu už přináší své výsledky. Místní byli v minulosti několikrát navštěvování z různých stran světa. A výsledek? Mnozí přijeli, fotograficky zdokumentovali neblahý stav a to bylo vše.“ Vy nejenom přijíždíte k nám zvěstovat evangelium, ale chcete nám i skutečně pomoci“ zaznívá směrem ke Slezsku.

V Butinu to znamenalo v první řadě vyměnit nebezpečnou a již ve velké míře nefunkční elektroinstalaci ve sborovém domě. V instalačních pracích pomáhali Rudek Marosz, Lukáš Szromek a Lumír Svoboda.

S Boží pomocí dílo mohlo být úspěšně dokončeno, elektřina nikoho neohrožuje.

Závěrem vyjadřujeme vděčnost Pánu, PTS, frýdeckému seniorátu, firmě CASEL CZ Co s.r.o. i Vám věrní  modlitebníci a dárci. Světlo-to fyzické již svítí. Kéž by svítilo i to duchovní.

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdáli slávu vašemu Otci v nebesích (Mat. 5,16.)

Tomáš Niemiec