Poslání

 • Misie

  • Pořádání seminářů a vyučování pro skupiny a sbory
  • Zprostředkování krátkodobých misijních výjezdů
  • Spolupráce a podpora místních sborů
 • Osvěta

  • Podpora osvětové činnosti k sociálnímu cítění ve výchově dětí a mládeže
  • Výchova k pracovním návykům
  • Zjemnění občanské nesnášenlivosti
  • Informační servis, poradenství
 • Materiální pomoc

  • Rychlá materiální(humanitární) pomoc při přírodních a jiných katastrofách
  • Průběžná materiální pomoc sociálně slabým občanům

Projekty realizované za pomoci PTS v různých oblastech na Ukrajině

 • Dostavba hygienického zařízení v centru pro černobylské děti v Rodnikové Hutě
 • Humanitární pomoc
 • Pomoc romským sborům v Mukačevu