Výjezd na Ukrajinu 5/2017

Výjezdu na Ukrajinu 7-9.5.2017 se účastnili Lumír Svoboda a Václav Hrachovec.

V Mukačevu jsme viděli v romském táboře přestavbu sboru. Kapacitně už je nedostačující, proto přistoupili k rozšíření stávající budovy a následně jsme navštívili rodinu diakona Josefa Viraga. Po návštěvě jsme odjeli do Svaljavy  kde jsme nocovali v pěstounské rodině Ivana Bulaka. Další den jsme odjeli do města Beregova. V bývalé synagoze zhlédli výstavku a tryznu za padlé vojáky z Beregovského rajonu. Byli jsme pozvání i na prohlídku nově opravené Beregovské synagogy. Našim hlavním cílem byl romský sbor v městýsu Gať. V neděli je zde sbor a přes týden škola a my se zúčastnili vyučování dospělých a děti, jenž vede pastor Šon s manželkou Zitou. Provedli jsme místní šetření ve sboru, pro nákup vodárny a elektrického bojleru na vodu z prostředků PTS. Misijně a materiálně zde tuto službu vede náš člen PTS, br. Pavel Turoň s manželkou. Začaly přípravy na letní tábor dětí v Rodnikové Huti.

Konference PTS 3/2017

Členská výroční konference se konala v sídle PTS v Českém Těšíně, ul. Dukelské 264/5 dne  28.3.2017.

Vedení konference a Výroční zprávu 2016 měl předseda Lumír Svoboda.

Biblickým slovem slouži,l místopředseda PTS pastor Hynek Dona.

Zprávu revizní komise přednesl Andrzej Bezecny.

Video prezentaci z činnosti za r.2016 připravil Adam Cieslar.