Konference PTS 3/2017

Členská výroční konference se konala v sídle PTS v Českém Těšíně, ul. Dukelské 264/5 dne  28.3.2017.

Vedení konference a Výroční zprávu 2016 měl předseda Lumír Svoboda.

Biblickým slovem slouži,l místopředseda PTS pastor Hynek Dona.

Zprávu revizní komise přednesl Andrzej Bezecny.

Video prezentaci z činnosti za r.2016 připravil Adam Cieslar.