Bridáda v Rodnikové Hutě – Srpen 2016

Brigáda u staré školy v Rodnikove Huti

Rada PTS rozhodla na svém zasedání v květnu 2016 o určitých nutných údržbářských pracích na budově střediska pro dětí a mládež v Rodnikove Huti. Jednalo se zejména o výměnu podlahy v jídelně a o venkovní nátěr dřevěné konstrukce a oken budovy. Výměnu podlahy vzal na sebe místní sbor a venkovní nátěry naše organizace PTS. Materiálové náklady byly hrazeny z darů PTS. Organizaci brigády „natěračů“ ze Slezska byli pověření členové rady: Hynek Dona a Adam Cieślar. První skupina dobrovolníků ze Slezska, kterou tvořily tři studentky z Bystřice: Maruška a Anička Ponkové, Lucka Sližová a Adam Cieślar odjela do Rodnikové Huti v pondělí 11. července, kde se hned ujala venkovních nátěrů dřevěných trámu bývalé „Masarykovy školy“. Ve čtvrtek 14. července se k ním připojila druhá skupina, kterou tvořili: Hynek a Naďa Donovi, a Gustav a Vlasta Kantorovi. Z Boží milosti nám bylo dopřáno krásné, slunečné letní počasí a tak se dílo podařilo dokončit. Dřevěné konstrukce získaly novou lesklou fasádu, okna byly obroušeny před novým nátěrem. Dokonce nám zbyl čas i na návštěvu trhu a hradu v Mukačevě.

Je třeba vyslovit vřely dík místnímu pastorovi Ivanu Hnadkovičovi, jeho manželce Marice a sestře Věrce, že se vzorně starali o naše tělesné a materiální potřeby. Především však Pánu Bohu, že nás požehnal a ochraňoval tak, že jsme se mohli v pátek 15. července vrátit šťastně domů.

Adam Cieślar