Dárky pro děti a seniory na Ukrajině 2017

Milí přátelé Pomoci Těšínského Slezska, i v letošním roce se koná sběr dárků pro děti a seniory na Ukrajině. Již dvanáct let nám pomáháte udělat radost druhým. Za tu dobu jsme společně doručili na Ukrajinu přes 10 000 dárků. Zpočátku jsme obdarovávali pouze děti, později jsme si uvědomili, že pomoc potřebují také ti nejstarší, a tak jsme začali vozit dárky i pro seniory. Nyní se vlivem politické situace zaměřujeme i na děti vojáků. Muži jdou bojovat mnohdy nedobrovolně, z boje se vrací často zranění a někdy se bohužel nevrátí vůbec. Mnohé děti tak zůstávají osamoceny a bez finančních prostředků. Věřte, že každá maličkost, která je darována, zde udělá obrovskou radost, vždyť mnozí z těch, kteří jsou obdarováni, tak dostanou svůj první dárek v životě. Politická situace na Ukrajině je velmi proměnlivá, avšak naším přáním je i nadále pomáhat a dělat radost lidem, kteří to opravdu potřebují.

Proto jsme se i letos rozhodli sbírat:

  • nové i starší, avšak plně funkční hračky
  • školní potřeby
  • toaletní potřeby (kartáček, zubní pasta, pevné mýdlo)
  • finanční prostředky

Všechny hračky, dary i finanční prostředky odvezou na Ukrajinu skupiny dobrovolníků, kde je za spolupráce tamějších sborů zabalí a rozdají dětem ze sociálně slabých rodin, dětem z dětských domovů, dětem vojáků a seniorům s největší potřebou. Za finanční prostředky budou nakoupeny potraviny, ale také školní a hygienické prostředky. Jestliže se i vy rozhodnete přispět věcným nebo finančním darem, můžete nás navštívit či kontaktovat na kterémkoli ze sběrných míst. V případě, že se rozhodnete pro finanční podporu, je možné zaslat peníze přímo na účet spolku Pomoci Těšínského Slezska: 183153869/0300 s variabilním symbolem 2017. Potvrzení o daru pro daňové účely můžete získat od 500 Kč. V případě zájmu uveďte při platbě Vaši adresu.

Sběr probíhá do 28. 12. 2017

Za veškeré hračky, školní i hygienické pomůcky, finanční dary i dárky děkujeme.

POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA, z.s.

Leták ke stažení [PDF]

Letní tábor v Rodnikové Hutě 7/2017

Ve dnech 3-7.7.2017 jsme mohli první krát zorganizovat v Rodnikové Huti ve staré československé škole, přestavené námi PTS na pobytové centrum, dětský letní tábor pro chlapce a další týden od 10-14.7.2017 pro dívky. Posledních 20 let si zde, tábory organizovali pro děti z černobylské oblasti a Kyjeva, jejich pastoři a vedoucí. Nabídli jsme místním sborům, že jim připravíme letní dětský tábor jak je připravujeme u nás ve Slezsku. Hospodáři obou dvou turnusů byl Hynek a Naďa Donovi.  Vedoucím chlapců byl Rostislav Hudziec  a dívek Adam Cieslar se skupinami mládeže ze sboru v Bystřici. Děti byly některé ubytované, ale další polovina dětí přicházela na celodenní programy ze svých domovů. Téma bylo zvoleno: Biblická zvířátka, ovce,lev,mravenec a další. Ne jen dobré počasí, ale i celý průběh tábora, díky Bohu byl požehnaný. Byli jsme požádáni místními pastory o tábor i příštím roce, dali Pán.      

Výjezd na Ukrajinu 5/2017

Výjezdu na Ukrajinu 7-9.5.2017 se účastnili Lumír Svoboda a Václav Hrachovec.

V Mukačevu jsme viděli v romském táboře přestavbu sboru. Kapacitně už je nedostačující, proto přistoupili k rozšíření stávající budovy a následně jsme navštívili rodinu diakona Josefa Viraga. Po návštěvě jsme odjeli do Svaljavy  kde jsme nocovali v pěstounské rodině Ivana Bulaka. Další den jsme odjeli do města Beregova. V bývalé synagoze zhlédli výstavku a tryznu za padlé vojáky z Beregovského rajonu. Byli jsme pozvání i na prohlídku nově opravené Beregovské synagogy. Našim hlavním cílem byl romský sbor v městýsu Gať. V neděli je zde sbor a přes týden škola a my se zúčastnili vyučování dospělých a děti, jenž vede pastor Šon s manželkou Zitou. Provedli jsme místní šetření ve sboru, pro nákup vodárny a elektrického bojleru na vodu z prostředků PTS. Misijně a materiálně zde tuto službu vede náš člen PTS, br. Pavel Turoň s manželkou. Začaly přípravy na letní tábor dětí v Rodnikové Huti.